سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
منوی اصلی
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
وصیت شهدا
وصیت شهدا
آمار و اطلاعات

بازدید امروز :1
بازدید دیروز :19
کل بازدید :135529
تعداد کل یاد داشت ها : 10
آخرین بازدید : 95/4/7    ساعت : 2:54 ص


      

Derechos según la edad

Derecho del mayor

En cuanto al derecho del mayor, debes respetarle por su edad

y venerarle por su Islam, siempre y cuando sea de la gente de mérito

en el Islam, considerándole por encima de todas las cosas, ni

debes enfrentarle ni discutirle, ni dejarle atrás en el camino. No lo

dirijas en la ruta ni lo trates como ignorante. Si él muestra su ignorancia

hacia ti, sopórtale. Hónrale por el derecho de ser musulmán

y por su edad, ya que sólo el derecho de la edad se aprecia en la

medida de ser musulmán. Y no hay poder excepto en Dios.

Derecho del menor

El derecho del menor conlleva ser compasivo con él, educarlo

y enseñarlo. Perdonarlo y tolerarlo. Debes ser benevolente con él,

asistirlo, y disimular las faltas de su juventud porque esto motiva el

arrepentimiento y la sociabilidad para con él. Deja de reñirlo, pues

así es mejor para su crecimiento

 

 


      
En el nombre de Dios, el Compasivo

el Misericordioso

 

 Di: Él es Dios, Uno 

 Dios, el Eterno 

 No ha engendrado, ni ha sido engendrado 

No tiene par

 


      
En el nombre de Dios, el Compasivo

el Misericordioso 

 Te hemos dado la abundancia 

Ora, pues, a tu Señor y ofrece sacrificios 

Sí, es quien te odia el privado de posteridad

 


      
  
 En el nombre de Dios, el Compasivo, el

Misericordioso

Alabado sea Dios, Señor del universo

 el Compasivo, el Misericordioso

 Dueño del día del Juicio

 A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos

ayuda

 Dirígenos por la vía recta

 la vía de los que Tú has agraciado, no de los

que han incurrido en la ira, ni de los

extraviados

 

 


      

El Imam Ali P

Un día, entrando en Casa del Mensajero de

Allah —que la Paz y las Bendiciones de Allah

sean sobre él y su Familia— vi como en sus ojos

desbordaban las lágrimas. Le pregunté:

- ¿Qué te hace llorar, oh Mensajero de

Allah?.

- El ángel Yibril acaba de dejarme. Me ha

informado que Husain será matado cerca

del Eufrates... ¿Quieres sentir la tierra donde

lo matarán?.

Alargó la mano, recogió un puñado de tierra

y me la dio. Entonces, no pude impedir que se

derramaran mis lágrimas


      
سه مشکل بزرگ =یک راه حل ساده

حکایت شاه کلید
جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت:
سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.
قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.
قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.چ

شیخ نخودکی فرمود برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.
برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.
و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود :نماز اول وقت شاه کلید است.

      
رسول اکرم(ص) فرمود:
نماز براى میّت در قبر بصورت شخص نورانى خوش سیما ظاهر مى شود، انیس و مونس او در قبر مى شود و آتش جهنم را از او دفع مى کند.
و فرمود: کسى که نمازهاى پنجگانه را در وقت خود اقامه کند و رکوع و سجود نماز را کامل به جا آورد، خداى عزّ و جلّ 15 خصلت به او عطا فرماید:
سه خصلت در دنیا
سه خصلت در موقع مرگ
سه خصلت در قبر
سه خصلت در محشر
سه خصلت در موقع عبور از صراط
که عبارتنداز:

الف) سه خصلت در دنیا:

1- عمر او را زیاد کند.
2- مال و اموال او را زیاد کند.
3- اولاد صالح او را زیاد کند.

ب) سه خصلت در موقع مرگ:

4- از ترس او را ایمن دارد.
5- از هول مرگ ایمن دارد.
6- او را داخل بهشت گرداند.

ج) سه خصلت در قبر:

7- سؤ ال نکیر و منکر را بر او آسان کند.
8- قبر او را وسیع گرداند.
9- درى از درهاى بهشت به روى او گشوده شود.

د) سه خصلت در محشر:

10- صورت او مثل ماه، نور مى دهد.
11- نامه عملش را به دست راستش دهند.
12- حساب را بر او آسان مى گرداند.

ه‍) سه خصلت در موقع عبور از صراط:

13- خداوند از او راضى مى شود.
14- به او سلام مى دهد.
15- نظر رحمت به او مى فرماید.
منبع: ثمرات، ص 408

      


چه فکری میکنی ای تیر
آیا قد اصغر را نمی بینی؟

مگر بر آستان خیمه مادر را نمی بینی؟
که خود را میکشی انقدر با شدت
که دقت کرده ای این گونه با دقت
که از زه می پری این گونه با سرعت

اگر یک شعبه هم بودی
نمی ماند از گلو چیزی
چه تصویر غم انگیزی
پریشانم از این برخورد
گر آبش نمی دادی این کودک خودش میمرد
چرا تیر سه شعبه....


      

راه مهمی برای خلاصی از فقر


شخصی  از دست تنگ و فشار معیشت با آیه الله بهجت صحبت میکندو
از ایشان می‌خواهد دعایی را به او تعلیم بدهند تا از وضعیت مشقت‌بار خود خلاص شود.

آقا به ایشان فرمودند:
«صبح و شب این دعا را بخوانید:

(اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عن من سواک.)

آقا فرمودند:«بعد از آن هم صلوات بفرستید. ان‌شاءالله اثر دارد.